Nếu như bạn chọn cách làm web/ blog theo serie hướng dẫn tạo web trên VPS thì mình tin chắc, bài viết này sẽ rất hữu ích với bạn !

Bởi trong bài viết này mình sẽ liệt kê ra những lệnh thường dùng nhất trong VPS, mà các bạn biết rồi đó, để quản lý VPS thì bắt buộc chúng ta phải biết được một số lệnh cơ bản, không cần nhiều nhưng những lệnh thường dùng thì bạn cần phải nắm được.

I. Các lệnh thường dùng trong VPS

cac-lenh-trong-vps

#1. Lệnh đổi mật khẩu trên VPS

passwd

#2. Lệnh khởi động lại VPS

reboot

#3. Lệnh tắt VPS

poweroff

#4. Lệnh di chuyển đến một thư mục bất kỳ trên VPS

cd đường-dẫn-thư-mục

#5. Lệnh tạo thư mục mới trên VPS

mkdir đặt-tên-thư-mục

Ví dụ mình dùng lệnh mkdir cachtaoblog => lúc này mình sẽ có một thư mục mới có tên là cachtaoblog

#6. Lệnh nén 1 thư mục hoặc 1 file bất  kỳ bằng file zip

+) Nếu bạn muốn nén cả một thư mục với định dạng *.zip thì bạn dùng lệnh:

zip -r đặt-tên-file-nén.zip file-hoặc-thư-mục-cần-nén

Ví dụ mình muốn nén thư mục có tên cachtaoblog với định dạng *.zip thì mình sẽ sử dụng lệnh zip -r cachtaoblog.zip cachtaoblog

+) Nếu bạn muốn nén một số file trong một thư mục với định dạng .zip thì bạn dùng lệnh:

zip r đặt-tên-file-nén.zip tên-file-cần-nén-1.php tên-file-cần-nén-2.php tên-file-cần-nén-3.txt

#7. Lệnh giải nén file *.zip

unzip tên-file-hoặc-thư-mục-cần-giai-nén

#8. Lệnh giải nén file .tar.gz

tar -zxvf tên-file.tar.gz

Hoặc: tar -czvf ten-file.tar.gz đường-dẫn-đến-file-hoặc-thư-mục-cần-nén

#9. Lệnh giải nén file .tar

tar -xvf tên-file-nén.tar

#10. Lệnh tạo file có định dạng .tar.gz

tar zcf đặt-tên-file-nén.tar.gz tên-file-cần-nén-1.php tên-file-cần-nén-2.php tên-file-cần-nén-3.txt

#11. Lệnh tạo file có định dạng .tar

+) Nếu bạn muốn nén cả một thư mục với định dạng *.tar thì bạn dùng lệnh:

tar -zcf đặt-tên-file.tar tên-thư-mục-cần-nén

+) Nếu bạn muốn nén một số file trong một thư mục với định dạng .tar thì bạn dùng lệnh:

tar zcf đặt-tên-file-nén.tar tên-file-cần-nén-1.php tên-file-cần-nén-2.php tên-file-cần-nén-3.txt

#12. Lệnh nén file bằng gzip (định dạng gz)

gzip tên-file-hoặc-thư-mục-cần-nén

#13. Lệnh giải nén file gzip

gzip -d tên-file-cần-giải-nén

#14. Lệnh backup (sao lưu) Database

mysqldump -u [user name] -p [tên-database] > đặt-tên-file.sql

NOTE: Những phần mình bôi màu xanh bạn hãy nhập thông tin tương ứng của bạn vào.

#15. Lệnh Restore (phục hồi) Database

mysqldump -u [username] -p [tên-database] < tên-file.sql

NOTE: Những phần mình bôi màu xanh bạn hãy nhập thông tin tương ứng của bạn vào.

#16. Lệnh Restart lại Nginx

systemctl restart nginx

#17. Lệnh Stop và Start Nginx

systemctl stop nginx

systemctl start nginx

#18. Lệnh Stop và Start php-fpm

systemctl stop php-fpm

systemctl start php-fpm

#19. Lệnh Restart sshd

systemctl restart sshd

#20. Lệnh theo dõi tình trạng hệ thống

top

Đọc thêm: Cách đọc hiểu lệnh TOP và lệnh FREE -M trong VPS

#21. Lệnh kiểm tra thông số RAM

free -h

free -m

#22. Lệnh kiểm tra ổ cứng HDD

df -h

#23. Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành hiện tại

cat /etc/redhat-release (dành cho CenOS)

lsb_release -a (dành cho Ubuntu)

#24. Lệnh kiểm tra CPU

cat /proc/cpuinfo (3 thông số quan trọng bạn cần chú ý là processor, loại CPU model name và tốc độ CPU cpu MHz)

II. Danh sách các lệnh VPS thường dùng

STTLỆNH CHỨC NĂNG
1haltDừng VPS
2shutdownTắt VPS
3clearLệnh làm sạch cửa sổ dòng lệnh
4apt-getCài đặt, nâng cấp hoặc gỡ một phần mềm ra khỏi VPS
5cdDi chuyển qua lại các folder
6cd /Di chuyển về thư mục gốc của VPS
7cd ..Di chuyển đến thư mục cha
8catHiển thị và kết hợp các file
9adduserThêm một người dùng vào VPS
10cpLệnh Copy
Ví dụ mình muốn khi copy thì file cũ vẫn được giữ nguyên.
Lệnh: cp [filename] [new filename]
11logoutĐăng xuất ra khỏi VPS
12rmXóa một file hoặc folder
Lệnh: rm [file name]
13sudoGọi các lệnh đặc quyền của user root, nó được đặt trước lệnh
14lsLệnh hiển thị danh sách các file có trong thư mục.
Ví dụ: ls tên-thư-mục
15chmod Phân quyền cho file hoặc thư mục.
Lệnh: chmod [permission type] [file/folder name]
Ví dụ: chmod 777 wp-config.php
16touchTạo mới một file
17rmdirXóa một directory
18mvDi chuyển và đổi tên file/ thư mục.
Ví dụ mình muốn khi di chuyển thì file cũ sẽ bị xóa và chuyển sang thư mục mới.
Lệnh: mv [old filename] [new filename]
19nanoMở trình editor đơn giản
20nginx -vKiểm tra phiên bản Nginx
21nginx -tKiểm tra cấu hình Nginx
22pwdHiển thị đường dẫn thư mục hiện tại
23ls *.phpHiển thị toàn bộ file *.PHP
24exitTắt kết nối SSH
25dateHiển thị ngày và giờ hiện tại

III. Lời kết

Okay, trên đây là toàn bộ các lệnh trong VPS thường dùng nhất, tất nhiên là sẽ còn nhiều lệnh khác nữa nhưng sẽ ít dùng hơn, vậy nên mình sẽ không liệt kê ở trong bài viết này để tránh bị ngợp 😀

Mình cũng không nhớ được nhiều lệnh (vì lâu lâu mới dùng đến :D) nên bài viết này coi như là một post nhật ký online, để lưu lại những gì quan trọng đối với mình. Bạn cũng nên note lại bài viết này, chắc chắn là nó sẽ giúp ích cho bạn (nếu bạn đang học cách sử dụng VPS).

Hi vọng là bài viết sẽ hữu ích với bạn, chúc các bạn sớm làm chủ được VPS nhé ^^ !

Kiên Nguyễn: https://cachtao.blog/

5/5 - (đã có 1 đánh giá)

Give a Comment